Критерії , правила і процедури оцінювання

       I. Критерії , правила і процедури оцінювання здобувачів освіти.                      

      ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ 1 КЛАСУ (листи МОНУ від 18.05.2018 р. №2.2-1250 та від              21.05.2018  р. №2.2-1255)  

      Оцінювання учнів 2 класу 

     Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів                           початкової школи

 

ІІ.Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічних працівників

  1.Атестація педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010р. № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників")

  2.Сертифікація педагогічних працівників (постанова КМУ від 27.12.2018р. № 1190 "Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників")

  3.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (наказ МОН України від 15.01.2018р.№ 36 "Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти") 

4.Професійний стандрт "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти" (наказ Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018р. № 1143 "Про затвердження професійного стандарту "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти")

 

 

ІІІ.Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності керівника закладу

  1.Атестація. Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. (наказ МОН України від 08.08.2013р. № 1135"Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників")

 2.Повноваження керівника закладу освіти (ст.26 ЗУ "Про освіту")

 3.Типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти (наказ МОН України від 28.03.2018р. № 291)