Моніторинг якості освіти

 

Моніторинг якості освіти за 2019 - 2020 навчальний рік

 

№п-п

Клас

Кіль

кість учнів

Почат-

ковий

рівень

Серед-

ній

рівень

Достатній

рівень

Високий

рівень

%

Якості

Середній

бал

1

1

4

-

-

-

-

-

-

2

2

9

-

-

-

-

-

-

3

3

2

-

1

1

-

50

7

УСЬОГО

1 - 3

15

-

1

1

-

50

7