Річний громадський звіт

Звіт директора перед громадкістю 2019р.

 

 

Звіт

перед громадськістю

директора КЗО «Оріхівський

загальноосвітній комплекс « Школа – сад» І ступеня 

Климець Людмили Петрівни

 про  діяльність керівника протягом 2017/2018 навчального року

 

 Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи-сад, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017/2018 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора перед трудовим колективом, представниками громадськості, місцевого самоврядування , щодо своєї діяльності на посаді директора протягом навчального року.

Як директор установи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна інформація про заклад.

КЗО «Оріхівський загальноосвітній комплекс « Школа-сад» І ступеня – є комунальною власністю Микільської сільської ради, Солонянського району, Дніпропетровської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Солонянської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля закладу прийнята в експлуатацію 1962 році, земельна ділянка, яка належить ЗОК, має площу 1254 м кв.

У 2017/2018 навчальному році працювало 6 педагогічних працівників та 9 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 12 учнів.

У 2017/2018 навчальному році робота школи-саду була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад працює за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», новим Базовим компонентом, використовує традиційні методики  та інноваційні технології: В.Сухомлинського, С. Русової, елементи технології саморозвитку М.Монтессорі, пошуково - дослідницьку діяльність,та Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572, Додаток № 2, Наказ  МОН України № 460 від 16.04.2014  "Про внесення змін у додатки 1-7 до  наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.2011 № 572".  Наповнюваність груп  закладу здійснюється згідно  Закону України “ Про дошкільну освіту ” від 11.07.2011р № 2628-111, Положенням про дошкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів) від 12.03.2003р №305. В  групі ведеться Журнал щоденного обліку дітей та відомості про вихованців та їх батьків.

 Ділова та фінансова документація ведеться відповідно до чинного законодавства.

        Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту навчального закладу.

Персональний  внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

На посаді керівника Оріхівського ЗОК « Школа-сад» я працюю 16 років. Зроблено за цей час було чимало. Були удачі і були промахи. Проте, це не завадило Оріхівському ЗОК « Школа-сад» показати себе у вигідному світлі на тлі району, довести всім, що хоч нас і осталось мало, та ми не збираємось сидіти склавши руки. В цьому мені допоміг наш дружний колектив, який розділив зі мною всі проблеми і турботи, активно долучився до виконання всіх поставлених на початку року завдань. Швидко реагували на всі виклики сучасного світу. Всі педагоги підтвердили своє високе звання, працюючи не покладаючи рук, беручи участь у всіх, можливих для віку наших дітей, конкурсах, змаганнях, олімпіадах.

Так, в цьому році активізувалась робота шкільного сайту Оріхівського ЗОК « Школа-сад» під керівництвом  новопризначеного мною відповідального за методичну роботу Курас С.А., яка допомогла кожному вчителю повірити в себе і власні сили, створила кожному сторінку на сайті, навчала, як її наповнювати. Це сприяло підвищенню кваліфікації кожного з учасників навчально-виховного процесу, змушувало педагогів рости над собою: над своїми страхами, комплексами тощо і долати чергові педагогічні вершини.

Активізувалась робота з батьківським колективом, громадою села. Батьки впевнено взяли на себе зобов’язання домогтись покращення стану Оріхівського ЗОК « Школа-сад»: збирали кошти на благодійну допомогу ЗОК, захищали інтереси ЗОК у Микільській сільській раді, Солонянській районній раді, РДА Солонянського району, відділі освіти Солонянської РДА.

Я, як педагог і як керівник також беру активну участь у всіх справах закладу : акціях для воїнів АТО, зустрічах з батьками і представниками влади, різноманітних пізнавальних і виховних заходах, екскурсіях. Я постійно працюю над собою, над своїм фаховим рівнем.

 

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом  проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. Станом на 05 вересня 2017 року в школі було відкрито 4 класи та різновікова група дитячого садка, кількість дітей становила 41чол. Мова навчання –українська.

 

Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту» ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77 – РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку (4-5 років), які проживають у мікрорайоні ЗОК.

 

Виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови», Державної програми розвитку і функціонування української мови

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в школі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. В ЗОК поступово й неухильно ведеться робота щодо виконання Закону України “Про мови в Україні”:

 • навчально-виховний процес здійснюється українською мовою; вивчення української мови є обов’язковим; учнів, що не вивчають українську мову в школі немає;
 • державною мовою проводяться засідання педагогічних рад, збори колективу, виробничі наради, семінари тощо. Діловодство і ведення документації, взаємовідносини з державними громадськими органами також відбуваються українською мовою;
 • результати ведення вчителями та учнями дослідницьких та творчих робіт (педагогічні ярмарки тощо) оформлюються українською мовою;
 • тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою;
 • при проведенні державної підсумкової атестації у 4 класі користуються українською мовою.

Викладання всіх предметів з 1 до 4 класу – українською мовою, ведення документації ведеться державною мовою – українською.

Щодо виконання Закону України «Про мови» слід зазначити, що протягом року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України «Про мови». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України.

Учні закладу брали участь у VI Всеукраїнському мовному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. У лютому проведений тиждень української мови, в березні – Шевченківський тиждень.

З метою поглибленого ознайомлення учнів із лексикою, фонетикою, синтаксисом, української мови в школі проводяться наступні заходи:

уроки-ігри;

мовні турніри знавців рідної мови «Найрозумніший»

круглі столи.

Отже, в школі робота з дотримання Закону України “Про мови в Україні” здійснюється на належному рівні.

 

Кадрове забезпечення

У 2017/2018 навчальному році в школі працювало 6 педагогів, у тому числі директор, а також 1 помічник вихователя, 1 – медична сестра.  Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії:

«Спеціаліст вищої категорії» – 2 ;

б) за освітою:

вища – 2

середня спеціальна – 4

Таким чином, якісний склад педагогічного колективу КЗО « Оріхівський загальноосвітній комплекс « Школа-сад» 1 ступеня  на кінець 2017/2018 навчального року становив:

Педагогічне звання, кваліфікація

Кількість

%

Вища категорія

2

33,3

11 тарифний розряд

4

66,6

 

 

Організація  різних форм

позаурочної навчальної  та виховної роботи

Виховна робота у 2017/2018 навчальному році була спрямована на виховання національно свідомої особистості, розвиток духовності учнів та формування загальнолюдських цінностей, позитивної мотивації до здорового способу життя, а також попередження злочинності та запобігання шкідливим звичкам.

Організація виховної роботи в закладі регламентується нормативно-правовими та законодавчими документами: Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», рекомендаціями «Основні орієнтири виховання учнів 1 - 11 класів», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2009  № 1494  «Про затвердження заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнів та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій, відвідування об’єктів культурної спадщини»; наказів Міністерства освіти і науки України  від 27.10.2009  № 37/981/538/4  «Про затвердження Концепції національно – патріотичного виховання молоді»,  від 01.02.2010  № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми» та іншими нормативно-правовими документами.

Організація виховної роботи   здійснювалася за такими  напрямками:

-      ціннісне  ставлення  особистості  до  суспільства  і  держави;

-      ціннісне  ставлення  до  сім'ї, родини, людей;

-      ціннісне  ставлення  до  праці;

-      ціннісне  ставлення  до  мистецтва;

-      ціннісне  ставлення  до  природи;

-      ціннісне  ставлення  до  себе. 

Педагогічний колектив продовжував працювати над виховною проблемою «Виховання школярів та  вихованців в національно-патріотичному дусі засобами інноваційних та здоров’язберігаючих технологій» і створювати всі необхідні умови для всебічного розвитку особистості в колективі: розвиток індивідуальності, особистості, її потреб, інтересів, здібностей, ідеалів, свідомості.

Виховна робота планувалась та проводилась з урахуванням вікових особливостей учнів. Аналіз стану виховної роботи показав, що всі класні керівники планують виховну роботу з класом: обраний  напрям та виховна тема, над якою  працюють протягом року; складені психолого-педагогічні характеристики класів, визначені завдання. Складено графік проведення виховних годин, які проводилися у зручний для дітей та класних керівників час. Класні куточки оформлені відповідно до існуючих вимог. Цілісність системи виховної роботи сприяла підвищенню його результативності, формуванню ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави, до сім’ї, родини, людей, до природи, до себе, до праці, до мистецтва.

На  початку  навчального  року  вихованці  знайомились  на  класних  годинах  зі  статутом, режимом навчального закладу, правилами  внутрішнього  розпорядку, правилами  для  учнів. Узагальнена  інформація  заносилась  в  соціальний  паспорт  класу. Взаємодія  з  учнями  здійснювалася  на  основі  особистісно-орієнтованого  підходу  до  кожної  дитини, що  сприяло  глибокому  вивченню  їх  індивідуальних  особистостей  і  якостей,  розкриттю  здібностей.

В роботі ЗОК використовувались різні форми виховної діяльності, які забезпечують умови для індивідуального розвитку учнів, ураховуючи їх особисті досягнення, сприяють розвитку сфер спілкування, активізації учнівського самоврядування, стимулюють творчу активність, а саме: ранки, КВК, «круглі столи», конкурси, екскурсії, диспути, презентації,  акції.

Актуальні питання  виховної роботи розглядались на педагогічних радах, на нарадах при директорові, на засіданнях методоб'єднання вчителів та вихователів.

Протягом навчального року в ЗОК проводилась значна національно-патріотична робота. Діти разом зі своїми педагогами брали активну участь у проведенні заходів до 75-річниці визволення України та рідного села від німецько-фашистських загарбників, до 73-річниці Перемоги у Другій Світовій війні, брали участь у конкурсах національно-патріотичного виховання.

З метою виховання в учнівської молоді поваги до історичного минулого народу, любові та шанобливого ставлення до своєї держави, почуття патріотизму відбулися заходи до таких історичних подій, як:

•          День соборності України.

•          День пам’яті жертв голодомору «Пам’ять про голодні роки».

•          Вшанування пам’яті українських юнаків, які полягли в бою під Крутами.

Актуальність проведення традиційних свят народного, православного календаря  Покрови, Святого Миколая, Різдва Христового, Стрітення, Масляної, Великодня  зумовлена соціальною потребою збагачення і збереження неоціненних духовних скарбів народу. Активна участь дітей у підготовці та проведенні цих заходів сприяла розширенню знань учнів про Україну, вивченню культурних традицій, обрядів, звичаїв українського народу.

Значна увага приділялась моральному вихованню та формуванню правової культури учнів школи. Завдання  правової освіти виконувались шляхом виховання в учнів поваги до Конституції України, законодавства України, державної символіки, вивчення учнями основних положень Загальної декларації прав дитини.  Проведено Всеукраїнський тиждень права.

З метою профілактики правопорушень та негативних проявів у поведінці учнів, був організований контроль за відвідуванням занять учнями школи,  проводились бесіди з учнями та їх батьками  щодо недопустимості пропусків занять без поважної причини, складалися акти обстеження сімей, які потребують посиленої педагогічної уваги (вересень 2017, січень 2018).

Екологічне виховання в закладі проводилось на заняттях, уроках  природознавства, основ здоров’я та в позакласній роботі. Проводились конкурси дитячих малюнків екологічного спрямування, заходи до Дня довкілля, трудові десанти з благоустрою території  та пам’ятника загиблих воїнів в с. Оріхове.  На належному організаційному, змістовному рівні проведено заходи до 32-річниці Чорнобильської трагедії,  День цивільного захисту.

З метою формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їхнього здоров’я у школі проведено години спілкування, диспути, бесіди. В школі пройшли зустрічі з лікарями. Проведено Тиждень знань з безпеки життєдіяльності, День здоров’я, акція «Увага! Діти на дорозі». Систематичним  і   якісним  був  нагляд  за  харчуванням  дітей школи, за  дотриманням  санітарно – гігієнічного режиму як з боку медичного працівника та педагогів, так і адміністрації. Двічі  на рік проводився поглиблений медичний огляд всіх дітей. Діти з хронічними  захворюваннями поставлені на диспансерний  нагляд. 

На загальношкільних батьківських зборах, класних зборах, зборах проведено бесіди про відповідальність батьків за збереження життя і здоров’я дітей під час канікул (грудень 2017, травень 2018)

Систематична   робота  проводиться   щодо   запобігання   дитячого  травматизму: 

-  викладається  курс  «Основи   здоров’я» у 1-х - 4-х класах;

- проводяться   години спілкування   з  протипожежної,  радіаційної  безпеки,  запобігання   травматизму  від  вибухонебезпечних предметів  та   випадків   утоплення,   правил  поводження   з  електроприладами,  поведінка  в  громадських   місцях.  Питання   стану  роботи навчального закладу  щодо   запобігання  дитячого  травматизму  розглядалося   та  аналізувалося  на  нараді  при  директорові (серпень 2017 року, лютий 2018 року).

Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Протягом навчального року здійснювався моніторинг здоров’я дітей. Учні школи  брали участь у шкільних спортивних змаганнях та конкурсах.

Художньо-естетичне виховання в ЗОК було організоване на уроках музики, образотворчого мистецтва, на заняттях  та в позаурочній роботі. Учні школи брали участь у різноманітних  творчих конкурсах. Повний перелік участі учнів ЗОК в районних і всеукраїнських конкурсах подано в таблиці:

 

з/п

ПІБ учня

Клас

Конкурс

Результат

 

 

1.

Гадюков

Михайло

   2

Всеукраїнський конкурс

 « Соняшник»   

учасник

 

 

 

 

 

Всеукраїнський конкурс «Патріот»

 

Всеукраїнський конкурс «Геліантус»

Всеукраїнський конкурс «Кенгуру»

Переможець в початковій школі

Учасник

учасник

 

 

 

Лисенко

Владислава

3

 Всеукраїнський конкурс «Геліантус»

 

 

Всеукраїнський конкурс « Патріот»

 

Всеукраїнський конкурс

 « Соняшник»  

 

Всеукраїнський конкурс «Кенгуру»

Переможець в початковій школі

 

II місце у школі

 

Переможець в початковій школі

    учасник

 

 

2.

 

Власенко

Дарія

3

Всеукраїнський конкурс « Кенгуру»

учасник

 

 

 

 

3.

Комаров Артем

3

Всеукраїнський конкурс

 « Патріот»

Переможець в початковій школі

 

 

4.

Смольський Роман

3

Всеукраїнський конкурс

 « Геліантус»

Учасник

 

 

5.

Федосова Поліна

2

Всеукраїнський конкурс

 « Соняшник»

 

 

Учасник

 

 

6.

Візгалова Діана

4

Всеукраїнський конкурс « Патріот»

 

 

Всеукраїнський конкурс

 « Геліантус»

 

 

Всеукраїнський конкурс « Кенгуру»

 

Переможець в початковій школі

Переможець в початковій школі

 

Учасник

 

 

7.

 

 

 

4

Всеукраїнський конкурс

 « Геліантус»

 

 

Переможець в початковій школі

 

 

 

 

Всеукраїнський конкурс

 « Соняшник»

 

Всеукраїнський конкурс « Кенгуру

Переможець в початковій  школі

Учасник

 

 

 

Коляда Ніна

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Дрововозов

Данило

4

Всеукраїнський конкурс

« Патріот»

 

 

II місце у школі

 

 

 

9.

Базилюк Оксана

1

Всеукраїнський конкурс

 « Соняшник»

 

Всеукраїнський конкурс

 « Геліантус»

 

Переможець в початковій школі

Переможець в початковій школі

 

 

10.

Коробка Кіра

 

4

Всеукраїнський конкурс «Геліантус»

Переможець в початковій школі

 

 

               

 

 

Учнівське самоврядування сприяє формуванню у дітей усвідомлення своєї значимості у вирішенні важливих справ громадянського життя, сприяє єднанню учнівських колективів. Це  важливий шлях і умова формування в молодого покоління відповідальності, ініціативи, творчості, залучення до демократичних перетворень, що відбуваються в суспільстві. Особлива увага приділяється можливостям забезпечення кожному учневі престижної позиції, успіху в справах, широких контактів з однолітками.

Протягом навчального року продовжувала зміцнюватись  співпраця між педагогами  початкової ланки і вихователем дитячого садочка, що входить до складу школи-саду. Спільно вчителі та вихователі проводили засідання методичного об’єднання, при проведенні шкільних заходів з різної тематики до участі запрошувались як учні початкової школи, так і вихованці дитячого садочка. Це і заходи, присвячені 203-річниці з Дня народження Т. Шевченка, предметні тижні в школі, заходи, присвячені окремим датам. Вихованці дитячого садочка залучались до участі у проведенні районного семінару « Наступність та перспективність між дошкільною та початковою ланками освіти», свята села « Село моє! Для мене ти єдине», свята осені « Гарбузові іменини», новорічного свята, свята « Жінка! Кохання! Весна!», свята « День знань», Останній дзвінок».

. Організація профільного навчання та профорієнтація

В зв’язку з відсутністю середньої та старшої ланки школи,  в ЗОК здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою майбутнього вибору професії.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії.              

Протягом року неодноразово проводились зустрічі з представниками різноманітних професій: працівником МНС, фермерами, працівниками пошти і ФАПу.

            Якісній профорієнтації  сприяють навчально – пізнавальні  екскурсії на виробництва:  ФГ « Індафі» та « Рада», а також  позакласні виховні заходи, години спілкування. З початку навчального року в класах ЗОК було проведено такі виховні години та години спілкування:

•        1 клас – «Професії моїх батьків».

•        2 клас – «До джерел народних ремесел», «Мій родовід»,  «Професії моїх предків».

•        3 клас –  «До джерел народних ремесел», «Наша армія – наша надія», «Професії моїх батьків», «Прогноз початку весни. День бабака – свято юних натуралістів», «Турнір ерудитів – все про все».

•        4 клас – «До джерел народних ремесел», «Професії моїх батьків»,  «Ви вчителю - найкращий», «Випускники нашої школи – учасники АТО»,

 

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму

3 учнями школи систематично (двічі на місяць) проводились заплановані бесіди та інструктажі з безпеки життєдіяльності, а також перед кожними канікулами, тривалими святковими днями та позаплановими заходами проводилися цільові та позапланові інструктажі, відмітки, про які фіксувалися в журналах реєстрації інструктажів. Кожен вчитель-предметник перед початком занять (у вересні та січні) проводив вступний і повторний інструктаж з безпеки життєдіяльності.

Перед осінніми, зимовими, весняними, літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам’ятки, які вклеєні до щоденників учнів, робилися записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму». У кожному класі є куточки здоров’я для учнів і батьків.

Кожним вчителем проводився інструктаж перед виконанням завдання на уроках трудового навчання, фізкультури.

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі ЗОК: екскурсії, олімпіади і фіксувалися в журналі реєстрації інструктажів учнів з безпеки життєдіяльності при проведенні позакласних заходів.

Класні керівники 1 – 4 класів двічі на місяць проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на: нарадах при директорові, засіданнях методичного об’єднання , батьківських зборах.

Протягом року проводилися профілактичні бесіди з медичною сестрою щодо профілактики дитячого травматизму та попередження негативних явищ в учнівському середовищі.

Класні керівники проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про негативний вплив нікотину та вживання алкоголю, наркотичних речовин на організм людини.

Правове виховання

Правове виховання учнів здійснювалося на годинах спілкування, бесідах, проведенні тижня правових знань.

Налагоджена спільна робота з депутатами сільської ради, комісією у справах неповнолітніх. Ці питання постійно заслуховувалися на нарадах при директорові, на засіданнях методичного об’єднання , на класних батьківських зборах.

Адміністрацією закладу та педагогами була проведена відповідна робота з батьками та учнями: відвідування сімей вдома, складання актів обстеження житлово-побутових умов сімей.

Державно-громадське управління

Відповідно до Положення про загальноосвітню школу, Статуту закладу  педагогічна і батьківська громадськість брала активну участь в управлінні закладом. Так найважливіші питання напрямків розвитку школи-саду, планування її роботи виносяться на розгляд педагогічної ради, батьківського комітету, вирішуються всі поточні питання життя й роботи установи. На рівні кожного класу  та групи дитсадка створені та діють батьківські комітети, що беруть найактивнішу участь в організації повсякденної роботи та навчально-виховного процесу. Організація ефективної роботи закладу не можлива без діючого постійного зворотного зв’язку з батьками. Адміністрація та педагоги з увагою ставляться до всіх пропозицій і зауважень з боку батьків. У школі налагоджена робота з батьківською громадськістю:

 • працює батьківський комітет;
 • за безпосередньою участю батьківських активів  проводяться масові заходи;
 • батьки залучались до організації харчування учнів, їхнього медичного обслуговування;
 • упродовж навчального року проводяться батьківські збори, що свідчить про налагоджену спільну роботу педагогічного колективу  з батьками дітей.

Створення умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я дітей та педагогів

Проводилася робота з батьками (бесіди, лекції). Проводилися заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров’я дитини:

 • рейд-огляд школи, медичний огляд, бесіди з профілактики та пропаганди здорового способу життя;
 • тиждень з попередження травматизму і формування навичок здорового способу життя;
 • зустрічі з лікарями-спеціалістами та працівниками правоохоронних органів;
 • проведення спортивних змагань ;
 • проведення анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на формування навичок здорового способу життя;
 • проведення фізкультурних хвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах;
 • випуск стіннівок, газет, плакатів, малюнків учнями школи під час проведення тематичних днів, тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя;

У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально-виховного процесу.

Профілактичне медичне обстеження

Рівень навчальних досягнень учнів у великій мірі залежить від їх стану здоров’я. Всі діти один раз на рік проходять медичний огляд та розподіляються на групи за станом здоров’я. На батьківських зборах регулярно заслуховуються питання щодо зміцнення здоров’я дітей, у закладі виконуються заходи щодо профілактики захворювань та оздоровлення дітей.

В цьому навчальному році вперше за історію існування закладу було створено та наповнено обладнанням та медикаментами за рахунок спонсорських коштів  шкільний медичний кабінет. Протягом навчального року діти закладу були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги. Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, не було.

Охоплення дітей харчуванням

У 2017/2018 навчального року було  вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Було організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей, розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні. Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу. Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором закладу. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї дітей різного віку

Виконання ст.7 Закону України

«Про оздоровлення та відпочинок дітей»

На виконання ст.7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», постанов Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 27 березня 2013 року № 261 «Деякі питання організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 07 лютого 2014 року № 121 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», від 03 лютого 2015 року №89 «Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів», наказу Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 02.04.2015 року № 107 «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2018  році», розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 19 березня 2018 року №76 «Про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області», наказу відділу освіти Солонянської районної державної адміністрації «Про організацію заходів з літнього відпочинку дітей Солонянського району у 2018 році» та з метою належного проведення оздоровчої кампанії у 2018 році, забезпечення додержання вимог законодавства щодо проведення оздоровлення та відпочинку дітей в  червні 2018 року на базі школи працював дитячий пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Весельчак».

План виховної роботи насичений різноманітними заходами та складався з урахуванням побажань дітей. Ураховуючи всі об’єктивні та суб’єктивні можливості, рівень розвитку й вихованості та реальні запити учнів, виховна робота у таборі «Весельчак» мав на меті комплексну реалізацію пріоритетних напрямків виховання, зокрема патріотичного, морального, естетичного, фізичного, екологічного, які тісно взаємопов’язані, доповнюють одне одного.

На належному рівні  було забезпечено медичне обслуговування оздоровчого табору. Підтримується санітарно – гігієнічний стан приміщень для відпочинку в закладі. Забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей у дитячих закладах відпочинку, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі шкільної території.

Соціальний захист дітей закладу

У навчальному закладі знаходяться на обліку 8 дітей пільгового контингенту:

 • малозабезпечені –     8 дітей;
 • з багатодітних сімей – 8 дітей.
 •  

Реалізація програми «Обдарована молодь»

Одним з основних принципів роботи закладу є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє діяльність педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

            Створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота направлена на виконання програми «Обдаровані діти – надія України». Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

З метою розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять за кожним предметом навчального плану. У 2017/2018 навчальному році учителі школи проводили індивідуальні заняття, консультації. Учні брали участь у   інтерактивних конкурсах «Колосок», «Соняшник», «Патріот», «Кенгуру».

             Інтелектуальні змагання проводяться з  базових дисциплін інваріантної складової навчального плану школи.

Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками закладу

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти та науки України, Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, відповідно до рекомендацій районної  серпневої конференції педагогічних працівників, завдань педагогічного колективу на 2017/2018 навчальний рік, затверджених на педагогічній раді (протокол №1 від 30.08.2016) та на підставі наказу «Про організацію  науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017/2018 навчальному poцi» № 56 від 16.09.2014 року, Рекомендацій щодо організації методичної роботи  з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти; Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти; Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОН № 930 від 06.10.2010 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010  за № 1255/18550,  Річним планом роботи ЗОК, вимог методичного кабінету відділу освіти Солонянської райдержадміністрації, у 2017/2018 навчальному році робота  ЗОК спрямовувалася на реалізацію науково – методичної  проблеми  «Забезпечення наступності у навчально-виховному процесі між дошкільною та початковою ланками освіти ».

Робота над вирішенням  вищезазначеної проблеми активізувала діяльність кожного  педагога, сприяла підвищенню їх професійної підготовки.  Наслідком  такої діяльності  є проходження курсової перепідготовки і підтвердження та підвищення своїх кваліфікаційних категорій  педагогів ЗОК.  Вчителі Климець Л.П. та Котенко А.А. атестувалися на підтвердження « Вищої категорії».

На всіх етапах розвитку закладу головним завданням було і залишається підвищення рівня фахової майстерності педагогів та їх самоосвіта. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати,  удосконалювати зміст своєї діяльності. Досягти успіхів у цьому  можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи  шкільних методичних об’єднань, так як в системі  їх роботи одним з провідних напрямів  діяльності є робота над вирішенням науково-методичної проблеми  кожного вчителя.

Упродовж  року в школі працювало методичне об'єднання, робота його була спрямована на якісне виконання навчальних і виховних програм школи.  Слід відзначити, що  засідання  методичного об'єднання проходила у різних формах із використанням сучасних  інтерактивних технологій і новітніх методів. Це  рольові та  ді­лові  ігри,  круглі столи, ярмарки  та аукціони педагогічних ідей,  тренінги розвитку позитивного, креативного та критичного мислення  тощо.  Тобто педагоги уміло  поєднували  в своїй роботі  інноваційну  теорію і традиційну педагогічну практику.

Важливу роль в роботі педагога відіграє уміння працювати з різними видами інформаційних джерел. Серед таких завжди на перше місце виходять педагогічні видання. Члени МО є постійними передплатниками журналів «Початкова школа», «Учитель початкової школи», « Початкове навчання та виховання», які найбільше на сьогодні відповідають підручникам, по яких працюють наші педагоги. Крім того, ми опрацювали та обговорили нові методичні рекомендації щодо організації навчально - виховного процесу в початкових класах у 2017-2018 н.р.

Під час проведення засідань методичного об’єднання  були відвідані і обговорені такі відкриті уроки та виховні заходи : 1 клас – математика « Нумерація чисел в межах 20»   (Наріжна І. М.), 2 клас – трудове навчання « Аплікація з кольорового піску» , Казка « Колобок» ( Сміюха М. П.) , 4 клас – виховний захід « Гра – подорож « Квітуча Україна»

( Котенко А.А.), заняття в дитячому садку «У гості до Тітоньки Сови »( Курас С.А.)

Учні ЗОК приймали участь в усіх шкільних предметних олімпіадах, але на жаль, вікова категорія учнів КЗО « Оріхівського ЗОК « Школа-сад»  така, що не дозволяє їх участь у районних олімпіадах через невідповідність віковим вимогам положення.

Школярі Оріхівського ЗОК « Школа-сад» є  постійними учасниками Всеукраїнських конкурсів «Патріот», «Колосок» та « Соняшник». Багато учасників показали відмінні та добрі результати.

Протягом навчального року педагоги методичного об’єднання приймали участь у шкільних педрадах, педагогічних читаннях та районних семінарах, нарадах, конференціях, районних майстер-класах, в методичних та предметних тижнях.

Педагогічний колектив і надалі продовжував працювати над виховною проблемою «Виховання української молоді в національно-патріотичному дусі засобами інноваційних та здоров’язберігаючих технологій». Впроваджуючи її в дійсність, МО вчителів початкових класів та вихователів  продовжує свою роботу над формуванням дитячих колективів в ЗОК, створенням в них позитивного мікроклімату, доброзичливих відносин, а також створювати всі необхідні умови для всебічного розвитку особистості в колективі: розвиток індивідуальності, особистості, її потреб, інтересів, здібностей, ідеалів, свідомості.

Кожен член методичного об’єднання працював над розв’язанням обраної проблеми. Навчальні семінари були сплановані відповідно до методичних рекомендацій щодо планування роботи педагогів в закладах освіти, а також були враховані  поради та побажання вчителів та вихователів.

Особливу увагу звертали педагоги в 2017/2018 навчальному році на активізацію роботи в таких напрямках виховання дітей як національне та патріотичне виховання. Адже в країні, на території якої ведуться воєнні дії, важливу увагу слід звертати саме на формування патріотично налаштованої особистості - майбутнього захисника Батьківщини. Тому протягом навчального року було проведено ряд виховних заходів саме цього напрямку. Серед них - відкриті виховні заходи, колективні творчі справи, акції, відеопроекти та ін..  Саме під час роботи над такими заходами педагоги удосконалювали свої вміння аналізувати, оцінювати свою роботу, її результати, виправляти недоліки, шукати найбільш раціональні та цікаві шляхи розв’язання тієї чи іншої педагогічної проблеми.

Протягом 2017/2018 навчального року були проведені наступні засідання «Основні напрямки виховної роботи на 2017/2018 навчальний рік», «Виховні аспекти методу проектів», «Технології формування учнівського колективу», «Підсумки роботи методичного об’єднання за 2017/2018 навчальний рік». Форми методичної роботи  були різноманітними - це і  доповіді-презентації, обмін досвідом, аукціон виховних педагогічних ідей, обговорення результатів психологічних досліджень та ін..

Особлива увага приділялась вивченню нормативно-правової бази, пов’язаної з патріотичним вихованням, проведенням виховних годин, заходам, присвяченим 73-й річниці Перемоги в Другій світовій війні.

Для визначення рівня активності педагогів в кінці навчального року проведено моніторинг роботи педагогів. За результатами дослідження отримано наступні результати:

Вперше діяльність педагогів висвітлювалась на сторінках шкільного сайту, що сприяло активізації виховної роботи та популяризації її серед учнівського колективу та батьків. Особливу увагу приділяли педагоги і роботі з батьками. Їх залучали до проведення виховних заходів, акцій, свят. Так, наприклад, це було загальношкільне свято «Гарбузові іменини», акція «Зробимо планету чистою» та ін.. Не залишилась осторонь і індивідуальна робота з батьками. Зважаючи на реалії сьогодення, і учні, і вчителі не залишились осторонь від заходів, направлених на допомогу воїнам АТО, дітям, які проживають в зоні воєнних дій. Так ми зібрали декілька посилок для дітей Луганщини та Донеччини. Велику допомогу в роботі класного керівника сьогодні відіграє його вміння користуватись комп’ютерною технікою. Тому володіння ІКТ якісно підвищує не лише результати роботи з навчального предмета, а й у виховній роботі.

Відповідно до плану роботи у ЗОК  проходили предметні тижні. Їх головна мета - зацікавити учнів у вивченні предметів, зробити навчання більш розмаїтим, відкрити нові точки зору та нетрадиційні підходи у вивченні навчальних дисциплін, а також показати тісний зв'язок вивченого в школі з життям людини.

       У школі було організовано цільове і системне відвідування уроків, спрямоване на глибоке вивчення змісту та методики уроку. На основі колективної думки готувався узагальнений аналіз відвіданих уроків, в основу якого був покладений синтез найбільш суттєвих позитивних і негативних тенденцій, що переважають у навчально-виховному процесі.

      В квітні 2018 року було проведено районний семінар для директорів шкіл та завідуючих дитячих установ за темою ««Наступність і перспективність між дошкільним закладом і початковою школою щодо вдосконалення освітніх і виховних процесів на основі ідей розвивального навчання».

           

 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є упровадження в освітню практику педагогічних інновацій,інформаційно-комунікаційних технологій навчання,оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі ЗОК ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет. Дані про використання ІКТ вчителями ЗОК вивчались адміністрацією, про що видано наказ і створено довідку, з якою ви можете ознайомитись нижче.

 Наш час  - це епоха постійних змін у технологіях, зокрема освітніх, а використання персонального комп’ютера є стрижнем інформаційних технологій навчання та виховання. Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для творчості, знаходження і закріплення будь-яких знань і навичок, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.

Застосування новітніх ІКТ змінює роль вчителя, стимулює до впровадження нових педагогічних прийомів і підходів у підготовці до уроку. Досить важливими стають такі якості, як здатність застосовувати інноваційні методи використання комп’ютера та можливостей, які він надає, з метою активізації пізнавальної діяльності, підвищення рівня технічної грамотності, поглиблення та здобуття нових знань.

Всі педагоги Оріхівського ЗОК « Школа-сад» в 2011 – 2012 роках пройшли курси «Intel» і отримали не лише сертифікати, але й навички роботи з комп’ютером, такі  необхідні сучасному вчителю. Кожен вчитель має своє портфоліо, методичний доробок з використання ІКТ в навчально-виховному процесі: мультимедії –  презентації, проекти; ППЗ (електронні підручники);  окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації). Вчителі створюють відеотеки та підбірки матеріалів, які використовуються на уроках та виховних заходах, розміщують свої  матеріали на власних сторінках шкільного сайту Оріхівського ЗОК « Школа-сад», і створюють власні сайти. Педагоги  використовують ІКТ в різних напрямках: методична робота; проведення уроків; виховна та позакласна робота; робота з батьками. Слід звернути увагу,  що на своїх уроках  та заняттях  використовують як власні презентації (деякі з них ви вже можете знайти на нашому шкільному сайті), так і презентації інших педагогів, які були знайдені на інтернет-сайтах. Зокрема «Все для вчителя, батьків, учнів», «Освіта. юа», «Методичний портал», «Презентації для дітей».

 

 

Комп’ютеризація та інформатизація

навчального та управлінського процесів

 

Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти.   Протягом 2017/2018 навчального року продовжено діяльність працівників ЗОК щодо підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером.

 

 

Фінансово – господарська діяльність

 

З метою покращення умов функціонування закладу протягом навчального року проводилася цілеспрямована робота щодо покращення матеріально-технічного стану закладу.

Придбано:пральна машина, ноутбук, замінено покрівлю навчального закладу, виділено кошти на заміну дверей, перераховано кошти на придбання медичних препаратів та обладнання.

Навчальний заклад приймав благодійну допомогу батьків дітей ЗОК, спонсорів  у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт: забезпечено задовільні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення  роботи ЗОК.         

 

 

Самооцінка навчального закладу та завдання на

2018/2019 навчальний рік

         На виконання наказу відділу освіти райдержадміністрації  від 24.03.2016                                                                                       № 64 «Про проведення атестаційної експертизи комунального закладу освіти «Оріхівський загально - освітній комплекс «Школа - сад»   І ступеня Микільської сільської ради Солонянського району Дніпропетровської області»» згідно з робочою програмою атестаційної експертизи, затвердженою в установленому порядку з метою забезпечення державного контролю за діяльністю дошкільних та  навчальних закладів та планового проведення державної атестації, в період з  25.04 по 13.05.2016 року відбулася атестаційна експертиза закладу.

          Результати  показали, що педагогічний колектив забезпечує на достатньому рівні реалізацію державної політики в галузі початкової  та дошкільної освіти, виконання Державного базового компоненту, впровадження  Державного стандарту в 1 - 4 класах.

         Експертна комісія відділу освіти Солонянської райдержадміністрації «Оріхівський загальноосвітній комплекс «Школа-Сад» І ступеня Микільської сільської ради Солонянського району  Дніпропетровської області » визнала «атестованим» терміном на 10 років.

          На кінець навчального року в закладі здійснено самооцінювання роботи з метою об’єктивної самооцінки реалізації єдиної державної політики в галузі освіти й спрямоване на визначення ефективності роботи відповідно до державних стандартів, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх реалізації. Об’єктивність самооцінювання роботи забезпечувалася всебічним аналізом якісних і кількісних показників діяльності.

У підсумковому оцінюванні освітньої діяльності навчального закладу рівень роботи закладу визначається як задовільний.

Висновки за наслідками самоекспертизи закладено в подальшу роботу через стратегічні та пріоритетні напрямки роботи.

Таким чином, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновки.

 

 

 1. Показники успішності роботи закладу

за 2017/2018 навчальний рік є:

 • Достатнє розв’язання завдань державного законодавства, дотримання нормативних документів МОН України, ДОДА, ВО РДА;
 • Системний підхід до планування й аналізу діяльності закладу;
 • Активна участь учнів ЗОК у районних, Всеукраїнських конкурсах з навчальної та виховної діяльності;
 • У ЗОК створено умови для безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваціях, творчих пошуках.

II.  Проблеми, що залишаються для подальшої роботи:

 • Необхідність будувати навчально-виховний процес так, щоб у ньому багато часу займало не пасивне сприймання навчальної інформації, а активна, самостійна, пошукова діяльність учнів, що сприяло б підвищенню навчальної мотивації учнів;
 • Постійне впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес;
 • Друкування власних доробок педагогів у періодичних виданнях;
 • Участь педагогів у фахових конкурсах;
 • Зміцнення матеріально-технічної бази школи.

 

 

 

 

 

 

 

Директор ЗОК «Школа-сад»                                              Л.П.КЛИМЕЦЬ