Правила для учнів

 

1. Загальні правила поведінки

     Правила поведінки учнів у школі базуються на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті школи.

1. У випадку порушень Правил до учнів можуть бути вжиті такі стягнення:

      - усне зауваження;

      - відшкодування завданої учнем шкоди його батьками.

2. Учень приходить до школи за 10 – 15 хвилин до початку занять, чистий і охайний. При вході у школу дотримується правил ввічливості, знімає в гардеробі верхній одяг, міняє взуття і прямує до місця проведення уроку.

3. Заборонено перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі.

4. Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом вибухові або вогнебезпечні предмети і речовини.

 5. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

6. Не дозволяється без дозволу педагогів йти зі школи і з її території в урочний час. У разі пропус-ку учбових занять учень повинен пред’явити класному керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (або особи, яка їх заміняє) про причину відсутності на заняттях. Пропускати без поваж-них причин забороняється.

7. Учень школи приносить необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник. Повинен дбайливо ставитися до підручників та зошитів. Приходить до школи з підготовленими домаш-німи завданнями з предметів згідно з розкладом уроків.

8. Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.

9. Учень має бути ввічливим у спілкуванні з учителями, працівниками школи, батьками інших учнів, а також з учнями.

10. Учень школи проявляє повагу до старших, піклується про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

11. Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім’я школи.

12. Учні повинні дбайливо ставитися до шкільного майна і речей, що належать вчителям та іншим учням. Забороняється брати без дозволу чужі речі. Учні бережуть майно школи,а у разі пошкодження батьки учня зобов’язані відшкодувати збитки.

13. Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки. 

2. Поведінка на заняттях

1. До початку уроку учень повинен прибути до кабінету до дзвінка і підготуватися до уроку.

2. Заборонено запізнюватися на уроки без поважних причин  .

3. У разі спізнення на урок постукати у двері кабінету, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце.

4. При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять.

5. Протягом уроку:

     - не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами,  що не стосуються уроку, справами;

       - не можна вживати їжу та напої, жувати жуйку; 

       - забороняється користуватися мобільними телефонами.

6. Урочний час повинен використовуватися учнями тільки для навчальних цілей.  

 7. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків так і після їх закінчення.

 

8. Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

9. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань.

10. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.

3. Поведінка до початку, на перервах і після закінчення занять

Час перерви - особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.

1. Під час перерви учні зобов’язані:

       - навести чистоту та порядок на своєму робочому місці;

       - вийти з классу;

       - допомагати підготовляти клас на прохання вчителя до наступного уроку.

2. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм забороне-но знаходитися в цілях безпеки.

3. Під час перерв учням забороняється:

       - бігати  коридорами та в класних приміщеннях,  поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;

       - штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми, грати у м’яча у приміщеннях не пристосованих для цього;

       - сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за допомогою сили, битися;

       - вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, заважати відпочива ти іншим.

4. Після закінчення занять учень повинен акуратно одягнутися і покинути школу, дотримуючись правил ввічливості. 

5. Черговий по класу:

       - знаходиться в класі під час перерви;

       - допомагає вчителю підготувати клас до наступного уроку.

6. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

4. Правила поведінки учнів в їдальні.

 

1. Під час обіду в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

3. Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

4 Дбайливо ставитись до майна шкільної їдальні.

 

5. Кінцеві положення

1. Учні не мають права пропускати заняття без поважних причин.

2. Учні не мають права під час знаходження на території школи та проведенні шкільних заходів скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров’я та оточуючих.

3. Учні не мають права знаходитися в приміщенні школи після закінчення учбових занять або неурочних заходів без дозволу працівників школи.